201310100917322b4.jpg めん徳二代目 つじ田 麹町本店 -- 特製二代目らーめん