20170322074714b4e.jpg 肉中華そば ムタヒロ -- アニョハセヨビビン麺(2017年3月限定)