20170508203618514.jpg 究極ラーメン 横濱家 小平店 -- ジャージャー麺(店舗・夏季限定)_ライス割り2