201801210946486bf.jpg 東京スタイル鶏らーめん ど・みそ鶏 -- 鶏ゅ白湯醤油らーめん