201801210947067ff.jpg 東京スタイル鶏らーめん ど・みそ鶏 -- 鶏ゅ白湯醤油らーめん_アップ