20181231103600142.jpg 麺処 秋もと -- 限定味噌(加藤兵太郎商店謹製・煮干しバージョン)